Berapa Harga Jbl Cbt 100La-1

Berapa Harga Jbl Cbt 100La-1. Giới thiệu loa jbl cbt 100la. For mounting speaker in typical vertical.

CBT 100LA 1 Black (la pièce) Line Array JBL Univers Sons
CBT 100LA 1 Black (la pièce) Line Array JBL Univers Sons from www.univers-sons.com

Jbl cbt 100la1 100cm line array column constant beamwidth tech constant beamwidth technology™ line array column loudspeaker with sixteen 50 mm (2 in) drivers. Giới thiệu loa jbl cbt 100la. Speaker column line array dengan constant beamwidth technology.

For Mounting Speaker In Typical Vertical.

Loa cbt 100la chính hãng harman là dòng loa cột được áp dụng công nghệ công nghệ beamference ™ như một bước đột phá trong mô hình kiểm soát,. Giới thiệu loa jbl cbt 100la. Jbl cbt 100la1 100cm line array column constant beamwidth tech constant beamwidth technology™ line array column loudspeaker with sixteen 50 mm (2 in) drivers.

Speaker Column Line Array Dengan Constant Beamwidth Technology.

#kodeiklan PopUP =================================